Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległe – w salach 119 i 118. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na drugim piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać w sobotę w godzinach 9:00-13:30 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:30. W pozostałych godzinach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

Sobota

20 października 2018

 PANEL 1 • 10:00-11:30 • sala 119

Dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska (Uniwersytet Śląski), Zawłaszczanie tożsamości: krytyczna analiza amerykańskiego dyskursu medialnego

Dr hab. prof. UP Jakub Gomułka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Lem o kryzysie kultury i cywilizacji

Dr Łukasz Sochacki (Uniwersytet Jagielloński), Naukowe apokaliptyki. Scenariusze końca świata


przerwa na kawę


PANEL 2A • 12:00-13:30 • sala 119

Dr Aneta Jurzysta (Uniwersytet Rzeszowski), „Od roku 2000 ludzie wędrowali liczniej niż ptaki”. W poszukiwaniu własnej tożsamości czyli o kryzysie migracyjnym i kryzysie wartości na podstawie wybranych dzieł literackich

Dr Anna Wietecha (Uniwersytet Warszawski), Kryzys intrygi kryminalnej w powieściach Maryli Szymiczkowej

Mgr Karolina Stawiarz (Uniwersytet Jagielloński), Problem kryzysu samoświadomości wśród obywateli Federacji Rosyjskiej w latach 90. XX wieku na przykładzie powieści „Życie owadów” Wiktora Pielewina

PANEL 2B • 12:00-13:30 • sala 118

Mgr Aleksandra Belina (Uniwersytet Warszawski), Kryzys w wolontariacie czy kryzys wolontariatu? Analiza przyczyn rezygnacji z działań wolontariackich

Dr Anna Jawor (Uniwersytet Warszawski), Czy słońce zachodzi nad rodziną? O kryzysie w kontekście życia rodzinnego

Dr Mateusz Pękala (Akademia Ignatianum), O kilku obliczach kryzysu prawa


przerwa obiadowa (we własnym zakresie)


PANEL 3 • 15:00-16:30 • sala 119

Dr hab., prof. URz, Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski), Zniszczenie rzeczy. Filozoficzny wymiar dziejów pewnej praktyki

Mgr Magdalena Łachacz (Uniwersytet Śląski), Rana myśli. O kairotycznej perspektywie stylu późnego w twórczości Maurice’a Blanchota

Mgr Klaudia Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński), Wywoływanie i ekspozycja. Kryzys reprezentacji Zdzisława Beksińskiego


przerwa na kawę


PANEL 4A  17:00-18:30 • sala 119

Anna Mlonka (Uniwersytet Łódzki), Od rytuału do rutyny — kryzys tożsamości współczesnego człowieka w „Ostatnim rozdaniu” Wiesława Myśliwskiego

Paulina Krygier (Uniwersytet Łódzki), „Gawiedź bez twarzy i indywidualności” czyli kryzys społeczeństwa w opowiadaniach Brunona Schulza

Mgr Marika Różańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kryzys w postrzeganiu osoby duchownej – „Ksiądz pleban” J. K. Kossakowskiego

PANEL 4B  17:00-18:30 • sala 118

Mgr Paulina Kajzer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dekadentyzm XIX-wieczny jako „światopogląd kryzysu”

Dr Diana Wasilewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) „Chandra po zabawie”. Figury kryzysu w krytyce artystycznej lat 30. XX wieku

Dr Paweł Wojciechowski (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku), (Wy)czerpanie. Poezja i kryzys na przełomie XX / XXI wieku

Niedziela

21 października 2018

PANEL 5 • 9:00-10:30 • sala 118

Dr Katarzyna Trzeciak (Uniwersytet Jagielloński), Uwiedziona kryzysem. O roli dystopijnej retoryki w wypowiedziach metakrytycznych

Dr Adrian Madej (Uniwersytet Wrocławski), Multikulturalizm a tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym

Dr Elwira Olejniczak (Uniwersytet Łódzki), Pojęcia naród w polskim dyskursie publicznym


przerwa na kawę


PANEL 6 • 11:00-12:00 • sala 118

Mgr Daria Chibner (Uniwersytet Warszawski), Wieczny powrót kryzysu geograficznego – Polska między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem

Mgr Jacek Skup (Uniwersytet Jagielloński), Kryzys i jego ofiary. Pakistańska polityka wobec ahmadytów po  1971 r.


przerwa na kawę


PANEL 7a • 12:30-14:00 • sala 119

Mgr Marek Golonka (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Patrząc na kryzys z pomocą Sisi – musical „Elisabeth” jako wizja rozpadu Austro-Węgier

Mgr Katarzyna Zioło (Uniwersytet Śląski), Czy oni wyginą? Z zagadnienia wizerunku mężczyzny w teatrze tańca 

Mgr Kamil Gibas (Uniwersytet Jagielloński), Peryferie tożsamości. Bioart a nowa podmiotowość

PANEL 7b • 12:30-14:00 • sala 118

Mgr Rafał Węgrzyn (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Psychologia jako utopia, czyli o problemach empirycznych w psychologii i ich konsekwencjach światopoglądowych

Halina Gąsiorowska (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Mit od pucybuta do milionera i amerykański sen w historiach osób bezdomnych w USA: upadek czy odnowa?

Mgr Joanna Kołodziejczyk (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Diagnoza dziecka jako kryzys dla satysfakcji małżeńskiej i seksualnej rodziców


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 13 października 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.

Call for papers

Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskursy kryzysu. Zmierzch – rozpad – przemiana
Kraków, 20-21 października 2018

Zygmunt Bauman napisał, że kryzys „może stać się dla nas okazją do rozważenia i zmiany naszej sytuacji, do próby zrozumienia drogi, która doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy, i do zastanowienia się nad tym, co możemy zrobić, aby zmienić kierunek, w którym podążamy. Kryzys może otworzyć przed nami autentyczną szansę zyskania »nowej wiedzy« i wytyczenia nowych granic poznania o rzeczywistych konsekwencjach dla przebiegu przyszłych dociekań i dyskusji” (Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosa-Madrazo). Kilka ostatnich lat stanowi laboratorium, w którym tę tezę można sprawdzić – wydarzenia jakie rozgrywają się przed naszymi oczami (czy też raczej na naszych ekranach) wyraźnie dowodzą, że żyjemy w okresie, kiedy większość instytucji społecznych, politycznych, kulturowych czy religijnych przeżywa głęboki, fundamentalny kryzys. Samo zjawisko nie jest niczym nowym, ale jego wszechobecność i intensywność sprawia, że przenika niemal wszystkie społeczeństwa na Ziemi. Niemałą rolę odgrywają tutaj również środki komunikacji masowej – dzięki nim kryzys lokalny jest dyskutowany na drugim końcu świata, a kryzys indywidualny staje się problemem grupowym. Namysł nad kryzysem i sposobami jego manifestowania się w XXI wieku zarówno odwołuje się do przeszłych sytuacji jako platformy, na której buduje się współczesne rozumienie zjawiska, a także umożliwia refleksję nad konsekwencjami obecnych wydarzeń kryzysowych w najbliższej przyszłości.

Konferencja adresowana jest do wszystkich specjalistów, którzy w swoich badaniach i działalności poruszają problem kryzysu – zarówno w sposób teoretyczny jak i praktyczny. Zapraszamy wszystkich antropologów, socjologów, literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, językoznawców, psychologów, badaczy gender, politologów, historyków, archeologów, ekologów, filmoznawców, muzykologów, religioznawców i wszystkich, którzy żywo interesują się problematyką kryzysu. Wybrane, choć nie wszystkie, zagadnienia obejmują:

 • Obrazy kryzysu w kulturze (literatura, film, serial, muzyka, gry, sztuki wizualne), religii, historii, polityce;
 • Kryzys cywilizacji;
 • Kryzys ( w ) historii;
 • Kryzys migracyjny;
 • Kryzys społeczeństwa;
 • Kryzys religijny;
 • Kryzys kultury;
 • Kryzys tożsamości;
 • Kryzys ekologiczny;
 • Kryzys władzy;
 • Kryzys szkolnictwa;
 • Kryzys opieki zdrowotnej;
 • Kryzys imperiów i postkolonializm;
 • Napięcia i kryzysy fandomów (zawłaszczenia postaci, mobbing, rozpad);
 • Sytuacje kryzysowe w psychologii;
 • Media społecznościowe – pharmakon współczesnego świata;
 • i inne, Organizatorzy są otwarci na wieloaspektowe podejście do proponowanych zagadnień.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres konferencja.dyskursykryzysu@gmail.com mija 25 września 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

 

Miejsce obrad

Ogólnopolska konferencja naukowa Dyskursy kryzysu odbędzie się w Collegium Broscianum, budynku Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Szczegóły na temat rozkładu sal przedstawione zostaną po ogłoszeniu programu wydarzenia.

Collegium Broscianum
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Szczegółowa mapa dla uczestników konferencji:

Najdogodniejszy dojazd do miejsca obrad z kompleksu dworcowego, tj. Dworca Głównego PKP oraz Małopolskiego Dworca Autobusowego (MDA), jest wszystkimi tramwajami zmierzającymi do przystanku “Wawel“. Informacje o aktualnych rozkładach jazdy znaleźć można na stronie http://rozklady.mpk.krakow.pl oraz na stronie i w aplikacji mobilnej JakDojadę https://krakow.jakdojade.pl. W przypadku konieczności wezwania taksówki, najlepiej korzystać z usług Taxi Megabądź ICAR.

Budynek Collegium Broscianum powstał na początku XVII wieku jako Kolegium Jezuitów. Rozbudowany został pod koniec XVII wieku oraz na początku XVIII wieku. W 1773 r. w wyniku sekularyzacji szkolnictwa po utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej i likwidacji zakonu jezuitów na mocy brewe kasacyjnego papieża Klemensa XIV budynek przejęły władze na dom księży emerytów, później ponownie służył edukacji. W latach 1815-1846 mieścił się tutaj Senat Wolnego Miasta Krakowa. W 1971 budynek został przekazany Uniwersytetowi Jagiellońskiemu na potrzeby głównie kierunków humanistycznych. Nazwę Collegium Broscianum nadano mu na cześć krakowskiego matematyka i astronoma Jana Brożka (łac. Joannes Broscius)

Organizatorzy

Instytucje organizujące
Logo fundacji psc_logo_final-04
Komitet organizacyjny

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Krzysztof M. Maj (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Zgłoszenia abstraktów na konferencję, jak również wszelkie listy z pytaniami organizacyjnymi prosimy kierować pod adresem konferencja.dyskursykryzysu@gmail.com