CFP – Kryzys(y) ed. 2

Zygmunt Bauman stwierdził, że kryzys „może stać się dla nas okazją do rozważenia i zmiany naszej sytuacji, do próby zrozumienia drogi, która doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy, i do zastanowienia się nad tym, co możemy zrobić, aby zmienić kierunek, w którym podążamy. Kryzys może otworzyć przed nami autentyczną szansę zyskania »nowej wiedzy« i wytyczenia nowych granic poznania o rzeczywistych konsekwencjach dla przebiegu przyszłych dociekań i dyskusji”. Kilka ostatnich lat, a już zwłaszcza rok 2020 czy rok obecny, stanowią laboratorium, w którym tę tezę można sprawdzić – wydarzenia jakie rozgrywają się przed naszymi oczami (czy na naszych ekranach) wyraźnie dowodzą, że żyjemy w okresie, kiedy większość instytucji społecznych, politycznych, kulturowych czy religijnych przeżywa głęboki, fundamentalny kryzys. Samo zjawisko nie jest niczym nowym, ale jego wszechobecność i intensywność sprawia, że przenika niemal wszystkie społeczeństwa na Ziemi. Niemałą rolę odgrywają tutaj również środki komunikacji masowej – dzięki nim kryzys lokalny jest dyskutowany na drugim końcu świata, a kryzys indywidualny staje się problemem grupowym. Namysł nad kryzysem i sposobami jego manifestowania się w XXI wieku zarówno odwołuje się do przeszłych sytuacji, na których buduje się współczesne rozumienie zjawiska, a także umożliwia refleksję nad konsekwencjami obecnych wydarzeń kryzysowych w najbliższej przyszłości. Organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in.. zagadnieniami takimi, jak:

 • Obrazy kryzysu w kulturze (literatura, film, serial, muzyka, gry, sztuki wizualne), religii,
 • kryzys w polityce;
 • kryzysy ekonomiczne;
 • Kryzys cywilizacji;
 • Kryzys (w) historii;
 • Kryzys migracyjny;
 • Kryzys społeczeństwa;
 • Kryzys religijny;
 • Kryzys kultury;
 • Kryzys tożsamości;
 • psychologia;
 • kryzys rodziny;
 • Kryzys ekologiczny;
 • kryzys egzystencjalny
 • Kryzys władzy;
 • Kryzys szkolnictwa;
 • Kryzys opieki zdrowotnej;
 • Kryzys imperiów i postkolonializm;
 • kryzys człowieczeństwa;
 • kryzys środowiska pracy (mobbing, nadużycia seksualne, finansowe etc.);
 • Media społecznościowe, social media jako rezonatory i/lub źródła kryzysu;

Organizatorzy są otwarci na wieloaspektowe podejście do proponowanych

zagadnień. Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres kryzysy.ekonferencja@gmail.com mija 6 listopada 2022 r. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Opłata konferencyjna wynosi 180 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numeru monograficznego czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://dyskursykryzysu.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Advertisement