Program obrad

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległe – w salach 119 i 118. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na drugim piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać w sobotę w godzinach 9:00-13:30 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:30. W pozostałych godzinach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

Sobota

20 października 2018

 PANEL 1 • 10:00-11:30 • sala 119

Dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska (Uniwersytet Śląski), Zawłaszczanie tożsamości: krytyczna analiza amerykańskiego dyskursu medialnego

Dr hab. prof. UP Jakub Gomułka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN), Lem o kryzysie kultury i cywilizacji

Dr Łukasz Sochacki (Uniwersytet Jagielloński), Naukowe apokaliptyki. Scenariusze końca świata


przerwa na kawę


PANEL 2A • 12:00-13:30 • sala 119

Dr Aneta Jurzysta (Uniwersytet Rzeszowski), „Od roku 2000 ludzie wędrowali liczniej niż ptaki”. W poszukiwaniu własnej tożsamości czyli o kryzysie migracyjnym i kryzysie wartości na podstawie wybranych dzieł literackich

Dr Anna Wietecha (Uniwersytet Warszawski), Kryzys intrygi kryminalnej w powieściach Maryli Szymiczkowej

Mgr Karolina Stawiarz (Uniwersytet Jagielloński), Problem kryzysu samoświadomości wśród obywateli Federacji Rosyjskiej w latach 90. XX wieku na przykładzie powieści „Życie owadów” Wiktora Pielewina

PANEL 2B • 12:00-13:30 • sala 118

Mgr Aleksandra Belina (Uniwersytet Warszawski), Kryzys w wolontariacie czy kryzys wolontariatu? Analiza przyczyn rezygnacji z działań wolontariackich

Dr Anna Jawor (Uniwersytet Warszawski), Czy słońce zachodzi nad rodziną? O kryzysie w kontekście życia rodzinnego

Dr Mateusz Pękala (Akademia Ignatianum), O kilku obliczach kryzysu prawa


przerwa obiadowa (we własnym zakresie)


PANEL 3 • 15:00-16:30 • sala 119

Dr hab., prof. URz, Witold Nowak (Uniwersytet Rzeszowski), Zniszczenie rzeczy. Filozoficzny wymiar dziejów pewnej praktyki

Mgr Magdalena Łachacz (Uniwersytet Śląski), Rana myśli. O kairotycznej perspektywie stylu późnego w twórczości Maurice’a Blanchota

Mgr Klaudia Węgrzyn (Uniwersytet Jagielloński), Wywoływanie i ekspozycja. Kryzys reprezentacji Zdzisława Beksińskiego


przerwa na kawę


PANEL 4A  17:00-18:30 • sala 119

Anna Mlonka (Uniwersytet Łódzki), Od rytuału do rutyny — kryzys tożsamości współczesnego człowieka w „Ostatnim rozdaniu” Wiesława Myśliwskiego

Paulina Krygier (Uniwersytet Łódzki), „Gawiedź bez twarzy i indywidualności” czyli kryzys społeczeństwa w opowiadaniach Brunona Schulza

Mgr Marika Różańska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Kryzys w postrzeganiu osoby duchownej – „Ksiądz pleban” J. K. Kossakowskiego

PANEL 4B  17:00-18:30 • sala 118

Mgr Paulina Kajzer (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Dekadentyzm XIX-wieczny jako „światopogląd kryzysu”

Dr Diana Wasilewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) „Chandra po zabawie”. Figury kryzysu w krytyce artystycznej lat 30. XX wieku

Dr Paweł Wojciechowski (Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku), (Wy)czerpanie. Poezja i kryzys na przełomie XX / XXI wieku

Niedziela

21 października 2018

PANEL 5 • 9:00-10:30 • sala 118

Dr Katarzyna Trzeciak (Uniwersytet Jagielloński), Uwiedziona kryzysem. O roli dystopijnej retoryki w wypowiedziach metakrytycznych

Dr Adrian Madej (Uniwersytet Wrocławski), Multikulturalizm a tożsamość w społeczeństwie wielokulturowym

Dr Elwira Olejniczak (Uniwersytet Łódzki), Pojęcia naród w polskim dyskursie publicznym


przerwa na kawę


PANEL 6 • 11:00-12:00 • sala 118

Mgr Daria Chibner (Uniwersytet Warszawski), Wieczny powrót kryzysu geograficznego – Polska między Wschodem i Zachodem, Północą i Południem

Mgr Jacek Skup (Uniwersytet Jagielloński), Kryzys i jego ofiary. Pakistańska polityka wobec ahmadytów po  1971 r.


przerwa na kawę


PANEL 7a • 12:30-14:00 • sala 119

Mgr Marek Golonka (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Patrząc na kryzys z pomocą Sisi – musical „Elisabeth” jako wizja rozpadu Austro-Węgier

Mgr Katarzyna Zioło (Uniwersytet Śląski), Czy oni wyginą? Z zagadnienia wizerunku mężczyzny w teatrze tańca 

Mgr Kamil Gibas (Uniwersytet Jagielloński), Peryferie tożsamości. Bioart a nowa podmiotowość

PANEL 7b • 12:30-14:00 • sala 118

Mgr Rafał Węgrzyn (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Psychologia jako utopia, czyli o problemach empirycznych w psychologii i ich konsekwencjach światopoglądowych

Halina Gąsiorowska (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Mit od pucybuta do milionera i amerykański sen w historiach osób bezdomnych w USA: upadek czy odnowa?

Mgr Joanna Kołodziejczyk (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS), Diagnoza dziecka jako kryzys dla satysfakcji małżeńskiej i seksualnej rodziców


Organizatorzy nie odpowiadają za zmiany w programie wynikłe z przyczyn niezależnych i losowych po 13 października 2018 roku. O wszystkich korektach informować będą w miarę możliwości na wydarzeniu społecznościowym i stronie internetowej konferencji. W razie wszelkich pytań i wątpliwości należy korzystać z ogólnodostępnego oficjalnego adresu korespondencyjnego komitetu organizacyjnego konferencji.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s